The Last Song of the Troubadours
Poetry and Music in the Crown of Aragon (14th and 15th centuries)

 
 
Bibliografia
 
 • Alberni, Anna, 2005a.

  El cançoner occità V: un estat de la qüestió. A propòsit d'un nou volum de la sèrie «Intavulare»

  ,

  in «Cultura Neolatina», 65, pp. 155-80.

   
 • Alberni, Anna, 2005b.

  Gilabert de Pròixida, poeta cortesà al servei del Casal d'Aragó

  ,

  in Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval, ed. R. Alemany, J.-L. Martos, J.M. Manzanaro, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, pp. 227-40.

   
 • Alberni, Anna, 2006a.

  Deux albas catalanes anonymes du XIVème siècle

  ,

  in L’espace lyrique méditerranéen au Moyen Âge. Nouvelles approches, ed. D. Billy, F. Clément, A. Combes, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, pp. 265-90.

   
 • Alberni, Anna, 2006b.

  Uguet del Valat, un trobador a la cort de Pere el Cerimoniós

  ,

  in Trobadors a la Península Ibèrica. Homenatge al Dr. Martí de Riquer, ed. V. Beltran, M. Simó, E. Roig, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 1-12.

   
 • Alberni, Anna, 2006c.

  Els estrats del Cançoner Vega-Aguiló

  ,

  in Convivio. Estudios sobre la poesía de cancionero, ed. V. Beltran, J. Paredes, Granada, Universidad de Granada, pp. 11-29.

   
 • Alberni, Anna, 2006d [2009].

  «Intavulare»

  ,

  Tavole di canzonieri romanzi (serie coordinata da Anna Ferrari), I. Canzonieri provenzali, 11. Biblioteca de Catalunya: VeAg (mss. 7 e 8), a cura di Anna Alberni, Modena,Mucchi.

   
 • Alberni, Anna, 2009.

  El poemet de la Reina de Mallorques Ez yeu am tal qu’es bo e belh: assaig de reconstrucció textual i mètrica

  ,

  in «Medioevo Romanzo», 33, pp. 93-105.

   
 • Alberni, Anna - Zinelli, Fabio, 2012.

  Éditer un chansonnier entre deux langues: le chansonnier Vega-Aguiló (Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 7-8)

  ,

  in Les enjeux intellectuels des pratiques d’édition, en premsa.

   
 • Appel, Carl, 1915.

  Bernart von Ventadorn. Seine Lieder mit Einleitung und Glossar

  ,

  Halle a. S., Niemeyer.

   
 • Arveiller, Raymond - Gouiran, Gérard, 1987.

  L'oeuvre poetique de Falquet de Romans, troubadour (Édition critique, traduction, notes)

  ,

  Aix-en-Provence, C.U.E.R.M.A. - Université de Provence